jueves, 30 de agosto de 2007

ULTIMO LLAMAMIENTO, LAST CALL

Programa, programme, trovades, gathering, encuentro.......anticiv-2007

1.-Català

2.-English

3.-Español

++++++++++++++++++++++

1.-Català.

Programa de les trobades anticivilització 2007.

8, 9, 10 i 11 de setembre.

ALERTA, MIREU L’ENLLAÇ www.nodo50.org/llavors, apartat “lloc, location, lieu....”


DISSABTE 8 DE SETEMBRE
Matí:
Benvinguda i preparació de l'espai de les jornades.

Inici dels tallers de pa.

Tarda:
Debat “El Kaos i lo salvatge” .

Taller “tu i el teu cos”
Passeig de botànica aplicada (comestibles, lúdiques i remeieres)

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
Matí:

Debat: “Una anticivilització no primitivista”

Taller de treball amb espart.

Debat “La teva salut a les teves mans o l'autodeterminació de la salut"”

Passeig de botànica aplicada (comestibles, lúdiques i remeieres)

Tarda:

Taller “tu i el teu cos”
Segon taller de pa.

Grup de discussió “Crisi energètica i canvi climàtic”.

Taller de treball amb espart.

DILLUNS 10 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “El canvi global, una oportunitat per a l'autoritarisme”

Taller “entrar on volem entrar (intrusió)...”

Elaboració de sabó casolà.

Taller “tu i el teu cos”
Tarda:

Grup de discussió “Transgènics: laboratoris sembren mort”

Tercer taller de pa

Taller “Introducció a la criptografia”

Passeig de botànica aplicada (comestibles, lúdiques i remeieres)

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
Matí:

Debat: “Post ecologisme. Per una ecologia sense romanticismes:”

Taller de paper reciclat.

Taller “tu i el teu cos”
Passeig de botànica aplicada (comestibles, lúdiques i remeieres)...

COMIAT.

RECORDEM!!!
Cal portar:
Tenda
Sac de dormir
Plat, got i coberts

PER ARRIVAR A CAN BOFILL:

El millor anar en tren des de Sants Estació a Barcelona fins a l’estació de ferrocarrils de la RENFE a Molins de Rei. A l’enllaç http://www.nodo50.org/llavors/viewtopic.php?t=25 podeu trobar un mapa on es senyalen els passos per arribar (i alguns consells sobre el transport públic).

Tot el recorregut estarà senyalitzat amb enganxines (stickers) i cartells amb un caragol i una fletxa assenyalant el camí.

Si veniu amb cotxe a l’enllaç http://www10.gencat.net/ptop/binaris/areabarcelona_tcm32-23819.gif teniu un mapa de carreteres de la zona. Prop de la zona d’acampada no hi ha lloc per deixar el cotxe, heu de deixar-lo al Molins de Rei o a l’aparcament de Castellciuró.

Adjuntem imatges dels cargols.....

++++++++++++++++++++++

2.-English.

PROGRAMME FOR THE ANTICIVILIZATION GATHERING 2007.

SEPTEMBER 8,9,10 and 11.

ATENTION: HAVE A LOOK AT: www.nodo50.org/llavors,

SATURDAY 8 SEPTEMBER

Morning:

Welcome and preparing the place for the gathering.

First workshop: Making bread.
Afternoon:
Debate: kaos and the wilderness” hol”The d by XXX.
Workshop: “you and your body”

Walking: apply botanic (edible, playful and useful plants)

SUNDAY 9 SEPTEMBER
Morning:
Debate: “A non primitivist anticivilization”

Workshop: using “esparto” straw.

Debate: “Your health in your hands or health selfmanagement”

Walking: apply botanic (edible, playful and useful plants)

Afternoon:

Workshop: “you and your body”

Debate: “Energetic crisis and climate change”
Second workshop making bread.

Workshops.
MONDAY 10 SEPTEMBER
Morning:
Debate: “Global change, a chance for authoritarianism”
Workshop: intrusion or how to enter where you want to enter”.

Making homemade soap

Workshop: “you and your body”

Afternoon:

Debat: “Transgenic: laboratories sow death”

Third workshop of making bread.

“Introduction to cryptography”.

Walking: apply botanic (edible, playful and useful plants)

TUESDAY 11 SEPTEMBER
Morning:

Debate:“Post ecologism. Towards an ecology without romanticism”.
Workshop: Recicling paper

Walking: apply botanic (edible, playful and useful plants)

Workshop: “you and your body”

FAREWAY

THIS IS ONLY A PROPUSAL. THE DEFINITIVE PROGRAMME SHOULD BE MADE IN THE GATHERING. Suggestions are arriving for more interesting workshops and we take them into account.

REMEMBER:

You must bring:

Tent

Sleeping bag

Plate, glass and spoon and fork

HOW TO ARRIVE TO CAN BOFILL:

The best way is to go by train from Sants Estación in Barcelona to RENFE station in Molins de Rei.

At the link: http://www.nodo50.org/llavors/viewtopic.php?t=25 you can find a plane with the step you must follow (also there are suggestions for public transports)

All along the way you will find stickers and poster with a snail and an arrow that will point the direction.

If you come by car, the link: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/areabarcelona_tcm32-23819.gif provide a road map.

There is not place to park at the camping site. But you can park in Molins de Rei or in Castellciuró’s parking, which is very near to the camping site

We joint the image with the snail that you must look for.

++++++++++++++++++++++

3.-Español.

PROGRAMA DE LOS ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 2007.

8,9,10 Y 11 DE SEPTIEMBRE.

ATENCIÓN: HAY QUE MIRAR EL ENLACE: www.nodo50.org/llavors,

SABADO 8 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Bienvenida y preparación del sitio para los encuentros.

Inicio del taller de hacer pan.

Tarde:

Debate “El Kaos y lo salvaje”

Taller “tu y tu cuerpo”

Paseo para botánica aplicada (plantas comestibles, festivas y para remedios)

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “Una anticivilización no primitivista”

Taller de trabajo con esparto.

Debate: “Tu salud en tus manos o la autodeterminación de la salud”

Paseo para botánica aplicada (plantas comestibles, festivas y para remedios)

Tarde:

Taller “tu y tu cuerpo”

Grupo de discusión: “Crisis energética y cambios climáticos”.

Segundo taller de hacer pan.

Taller de trabajo con esparto.

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “El cambio global, una oportunidad para el autoritarismo”

Taller: “entrar a donde queramos entrar (intrusión)...”

Elaboración de jabón casero.

Taller “tu y tu cuerpo”

Tarde:

Grupo de discusión: “Transgenicos: laboratorios siembran muerte”

Tercer taller de hacer pan.

Taller “Introducción a la criptografía”

Paseo para botánica aplicada (plantas comestibles, festivas y para remedios)

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “Post ecologismo. Por una ecología sin romanticismos.”

Taller de papel reciclado.

Taller “tu y tu cuerpo”

Paseo para botánica aplicada (plantas comestibles, festivas y para remedios)

DESPEDIDA

NO HAY QUE OLVIDAR QUE ESTA ES UNA PROPUESTA DE PROGRAMA, PERO QUE EL PROGRAMA DEFINITIVO LO HEMOS DE CONSENSUAR EN LOS ENCUENTROS. Estamos recibiendo más propuestas de talleres que suenan muy interesantes y que se pueden ir incorporando.

RECORDAMOS!!!

Que hace falta traer:

Tienda

Saco de dormir

Plato, vaso y cubiertos

PARA LLEGAR A CAN BOFILL:

La mejor manera es ir en tren desde Sants Estación en Barcelona hasta la estación de RENFE de Molins de Rei.

En el enlace: http://www.nodo50.org/llavors/viewtopic.php?t=25 se puede encontrar un plano con los pasos necesarios para llegar (y también sugerencias para el transporte público).

Todo el recorrido estará señalizado con unas pegatinas (stickers) y con carteles con un caracol y una flecha de dirección del camino.

Si se viene en coche en el enlace: http://www10.gencat.net/ptop/binaris/areabarcelona_tcm32-23819.gif hay un mapa de carreteras de la zona. Cerca de la zona de acampada no hay sitio para dejar los coches, pero hay que dejarlo o bien en las calles de Molins de Rei o en el aparcamiento de Castellciuró.

Adjuntamos la imagen con el caracol que servirá para señalar el camino

domingo, 29 de julio de 2007

Wilfull Disovedience

1.-Català

2.-Castellà

3.-English

1.-El company de Wildfull Desobedience que tenia previst venir a animar un dels debats de les trobades no podrà venir. Ens ha enviat un escrit que hem penjat en la seva versió anglesa a www.nodo50.org/llavors.


Agrairem la traducció a qualsevol idioma.

2.-El compañero de Wildfull Desobedience que tenía previsto venir para animar uno de los debates en los encuentros no podrá venir.

Nos ha enviado un escrito que hemos colgado en su versión inglesa en www.nodo50.org/llavors.

Agradeceremos la traducción a cualquier idioma.

3.-The person from Wildfull Desobedience, who was going to come for the gathering, is not coming at the end.

He has sent us a text with some points to start the debate, that can be found in www.nodo50.org/llavors.

We will be pleased if any body can translate to any other language.

viernes, 13 de julio de 2007

PROGRAMA PROVISIONAL


PROGRAMA PROVISIONAL DE LOS ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 07. FIRST DRAFT OF PROGRAMME FOR THE 07 ANTICIVILIZACION GATHERING

1.-Català

2.-English

3.-Castellano.

4.-Portuguese

@@@@@@@@@@@@@
 
1. PROGRAMA PROVISIONAL DE LES TROBADES ANTICIVILITZACIÓ 2007.
8, 9, 10 i 11 de setembre.
 
Les activitats es divideixen en debats i tallers, de moment hem fixat els debats. Els tallers s'aniran distribuint en funció de la dinàmica de les trobades.
 
DISSABTE 8 DE SETEMBRE
Matí:
Benvinguda i preparació de l'espai de les jornades. Primers tallers.
Tarda:
Debat “El Kaos i lo salvatje” animado por XXX.
 
DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “Una anticivilització no primitivista” animat per Wolfi de
Willfull Desobedience.
Tarda:
Tallers.
 
DILLUNS 10 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “El canvi global, una oportunitat per a l'autoritarisme”
Tarda:
Tallers.
 
DIMARTS 11 DE SETEMBRE
Matí:
Debat: “Post ecologisme. Per una ecologia sense romanticismes:”
Tarda:
Tallers.
 
De moment tenim preparats els següents tallers:
"La teva salut a les teves mans o l'autodeterminació de la salut"
"Tècniques de relaxació i de relaxació corporal"
"Taller de riure"
"Aproximació a les nanotecnologies"
"Fabricació casolana de sabó"
"Taller d'intrusió"
"Criptografia i PGP"
 
Segurament podrem afegir un taller per fer pa.
Si algú vol proposar i fer-se càrrec d'un debat o taller, s'hauria de posar en contacte amb nosaltres per organitzar-ho amb temps.
Esperem que les trobades siguin un temps per compartir xerrades, habilitats, emocions, teories...
 
ATENCIÓ!!
Hi ha més informació a http://anticiv.blogspot.com i hem muntat un forum que gira sobre els 4 temes que centraran el debat de les jornades:
kaos, anticiv no primitivista, canvi global y post-ecologisme a www.nodo50.org/llavors . Així podreu participar des d'ara mateix.
 
RECORDEM!!!
Cal portar:
    Tenda
    Sac de dormir
    Plat, got i coberts
 
Tota la resta ho organitzarem nosaltres per a facilitar les coses.
 
S'agrairà la traducció de la convocatòria a qualsevol altra llengua i la difusió a qualsevol mitjà.

@@@@@@@@@@@@@

2.-FIRST DRAFT OF PROGRAMME FOR THE 2007 ANTICIVILIZACION GATHERING

We have almost fixed the timetable for debates and the workshop.

SATURDAY 8 SEPTEMBER

Morning:

Welcome and preparing the place for the gathering. First workshops.

Afternoon:

Debate: ”The kaos and the wilderness” hold by XXX.

SUNDAY 9 SEPTEMBER

Morning:

Debate: “A non primitivist anticivilization” hold by Wolfi from the Willfull Desobedience.

Afternoon:

Workshops.

MONDAY 10 SEPTEMBER

Morning:

“Global change, a chance for authoritarianism”

Afternoon:

Workshops.

TUESDAY 11 SEPTEMBER

Morning:

“Post ecologism. Towards an ecology without romanticism”.

Afternoon:

Workshops.

Until now we have agreed about some workshops:

“Your health on your hands or self control of your health”

“Relaxation and body relations”

“A laughing workshop.”

“An approach to nano-technology”

“Making soap”

“A workshop about intrusion”

“Cryptography and PGP”

Also there will be the possibility of making bread.

If you want to hold a workshop or a debate, please contact us to organize it on time. We expect that people will share their abilities, theories, emotions, …

ATTENTION!!

There is more information at http://anticiv.blogspot.com and there’s a forum to discuss the 4 main debates in the gathering: kaos, non primitivist anticiv , global change and post-ecologism at www.nodo50.org/llavors for people who won’t be able to attend or which are too impatient and want to start already.

REMEMBER!!

You need to bring your tent, sleeping bag, plate, glass or cup, spoon and fork.

We would be glad about any translation of this call into other languages and the spreading of it.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3. PROGRAMA PROVISIONAL DE LOS

ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 2007

Las actividades se dividen en debates y talleres, de momento fijamos los debates y los talleres se irán distribuyendo según la dinámica de los encuentros.

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Bienvenida y preparación del espacio para las jornadas. Primeros talleres.

Tarde:

Debate “El Kaos y lo salvaje” animado por XXX.

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “Una anticivilización no primitivista” animado por Wolfi de Willfull Desobedience.

Tarde:

Talleres.

LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “El cambio global, una oportunidad para el autoritarismo”

Tarde:

Talleres.

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “Post ecologismo. Por una ecología sin romanticismos:”

Tarde:

Talleres.

De momento tenemos preparados los siguientes talleres:

“Tu salud en tus manos o la autodeterminación de la salud”

“Técnicas de relajación y de relación corporal”.

“Taller de risa”

“Aproximación a las nanotecnologías”

“Fabricación casera de jabón”

“Taller de intrusión”

“Criptografía y PGP”

Y seguramente podremos añadir un taller para hacer pan.

Si alguien quiere proponer y hacerse cargo de un debate o taller, que se ponga en contacto con nosotros para organizarlo con tiempo.

Esperamos que los encuentros sean un tiempo para compartir charlas, habilidades, emociones, teorías, ...

ATENCIÓN!!

Hay más información en http://anticiv.blogspot.com y hemos montado un foro de debate entorno a los 4 temas que centraran el debate en las jornadas: kaos, anticiv no primitivista, cambio global y post-ecologismo en www.nodo50.org/llavors. Así podrán participar desde ahora mismo los impacientes y también los que no puedan venir al encuentro.

RECORDAMOS!!

Es necesario traer:

Tienda

Saco de dormir

Plato, vaso y cubiertos

Y todo lo demás lo organizaremos nosotros para facilitar las cosas.

Se agradecerá la traducción de la convocatoria a cualquier otra lengua y su difusión por cualquier medio.

@@@@@@@@@@@@@@@

Programa provisório dos encontros anti-civilização 2007

As actividades dividem-se em debates e workshops. De momento fixamos os debates e os workshops ir-se-ão distribuindo consoante a dinâmica dos encontros.

Sábado 8 de Setembro

Manhã

Abertura e preparação do espaço para as jornadas. Primeiros workshops.

Tarde

Debate “O kaos e o selvagem”, animado por XXX.

Domingo 9 de Setembro

Manhã

Debate “Uma anticivilização não-primitivista”, animado por Wolfi da Wilfull Disobedience.

Tarde

Workshops.

Segunda-feira 10 de Setembro

Manhã

“A mudança global, uma oportunidade para o autoritarismo”.

Tarde

Workshops.

Terça-feira 11 de Setembro

Manhã

“Pós-ecologismo. Por uma ecologia sem romantismos”.

Tarde

Workshops.

De momento temos preparados os seguintes workshops:

“A tua saúde nas tuas mãos, ou a auto-determinação da saúde”.

“Técnicas de relaxamento e de relação corporal”.

“Workshop de riso”.

“Uma abordagem à nano-tecnologia”.

“Fazer sabão em casa”.

“Workshop sobre intrusão”.

“Criptografia e PGP”.

Também haverá a possibilidade de se fazer pão.

Se alguém quiser propor e animar um dabete ou workshop, que entre em contacto connosco para o organizarmos atempadamente.

Esperamos que os encontros sejam uma altura para partilhar palavras, habilidades, emoções, teorias,…

ATENÇÃO!!!

Existe mais informação em http://anticiv.blogspot.com e criámos um fórum de debate em torno dos 4 temas em que se centrarão os debates nas jornadas: kaos, anticiv não-primitivista, mudança global e pós-ecologismo, em www.nodo50.org/llavors .

Assim poderão participar desde já os impacientes e aqueles que não puderem vir ao encontro.

RECORDAMOS!!!

É necessário trazer: Tenda, Saco-cama, Prato, copo e talheres.

Tudo o resto organizaremos nós para facilitar as coisas.

Agradece-se a tradução da convocatória para qualquer outra língua e a sua difusão por qualquer meio.

viernes, 1 de junio de 2007

SEGUNDA LLAMADA PARA LOS ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 2007Encuentro, gathering, trobada, encontro.... anticiv-2007

1-ENGLISH
2.-CASTELLANO.
3-FRANÇAISE
4.-CATALÀ.
5.-PORTUGUESE
6.-ITALIANO

7.-SUOMI (FINNISH)
8.-SWEDISH


####################


1.-SECOND CALL
ANTICIVILIZATION GATHERING 2007,SEPTEMBER 8-11

We´ve found a great place for the gathering. It is very near to Barcelona, less than 30 km and it’s easy to go with public transportation. There is plenty space for camping, workshops and debates.

One person from Willful Disobedience has confirmed his presence at the gathering, and he will prepare a debate concerning "non-primitivist vision of anticivilization". Some workshops are confirmed as well, especially those concerning skills(bread making, knowledge about useful plants, fire making without matches, etc), and also informational ones(till now: nanotechnology).

We are open for any wear proposals concerning discussions and workshops.

In mid- August, the exact address for the gathering we’ll be published, but you can go on preparing the travel to Barcelona...

A collective will prepare vegetarian food. The price will be about 6 euros per day (2 euros for breakfast, 2 for lunch and 2 for dinner). For those who prefer to cook themselves a place will be available.

You should bring your tent, sleeping bag and your own cups and plates...

We had created a blog with all the information concerning the Gathering in different languages http://anticiv/blogspot.com.

For more information write to: https://correo.nodo50.org/correoweb/src/compose.php?send_to=luddites%40nodo50.org.
We would be glad about any translation of this call into other languages and the spreading of it.
####################

2.-SEGUNDO LLAMAMIENTO
ENCUENTROS ANTICIVILIZACION 2007. 8, 9, 10 y 11 de setiembre.

Hemos encontrado un buen lugar para celebrar los encuentros. Es un espacio cercano a Barcelona, a menos de 30Km. Está bien comunicado con transporte público directo, con mucho espacio para plantar tiendas y poder hacer debates y talleres.

También tenemos confirmada la asistencia de un miembro de Willful Disobedience, que animará el debate “una visión no primitivista de la anticivilización”. Los talleres prácticos también se están confirmando, sobretodo los de habilidades (preparación de pan, reconocimiento de plantas útiles, hacer fuego sin cerillas…), pero también los de información (de momento la nanotecnología). Estamos abiertos a todas las propuestas que se nos manden de debates y talleres.

El sitio en concreto lo haremos público a medianos de agosto, aunque ya podéis ir preparando el viaje a Barcelona…

Hay un colectivo que preparará comida vegetariana, el precio será de unos 6 euros al día (2 desayuno, 2 comida, 2 cena). Para quién no quiera esta opción, también se habilitará un lugar para poder guisar la propia comida.

Es necesario traer saco de dormir, tienda, plato, cubiertos y vaso…

Hemos preparado un blog con toda la información sobre los encuentros, en diversos idiomas, la dirección es http://anticiv.blogspot.com/. Para más información escribir a luddites@nodo50.org.

Se agradecerá la traducción de la convocatoria a cualquier otra lengua y su difusión por cualquier medio.
####################

3.- DEUXIÈME APPELRENCONTRE ANTICIVILISATION 2007 (Espagne) le 8, 9, 10 et 11 septembre Nous avons trouvé un bon endroit pour célébrer les rencontres. C’est situé près de Barcelone, à moins de 30 km, relié directement aux transports publics, avec beaucoup d’espace pour planter nos tentes et faire les débats et ateliers. Nous avons aussi une confirmation de la présence d’un membre de Willful Disobedience pour animer le débat « une vision non-primitiviste de l’anticivilisation ». Nous pouvons aussi confirmés certains ateliers pratiques, comme ceux des habilités (préparation de pain, reconnaissance de plantes utiles, faire du feux sans allumettes…) mais aussi informatifs (pour le moment celui sur la nanotechnologie). Nous sommes ouverts à toutes les propositions de débats et d’ateliers que nous recevons. Nous allons annoncé publiquement le site exact en mi-août, mais vous pouvez déjà organiser votre voyage à Barcelone. Il y a un collectif qui prend en charge de préparer une bouffe végétarienne, le prix est d’environ 6 euros par jour (2 déjeuners / petit-déj, 2 dîners / déjeuners et 2 soupers). Il y a aussi l’espace pour cuisiner sa propre bouffe pour ceux et celles qui ne veulent la première option. Il est nécessaire d’apporter un sac de couchage, une tente, plats/ustensiles, etc. Nous avons créé un blog avec toute l’information sur les rencontres en diverses langues, c’est au http://anticiv.blogspot.com/. Pour plus d’information, veuillez écrire à luddites(at)nodo50.org. Vous pouvez faire circuler ce message sur les listes et médias que vous voulez.
####################


4.-SEGONA CRIDA.
TROBADES ANTICIVILITZACIÓ 2007. 8, 9, 10 i 11 de setembre.

Hem trobat un bon lloc per celebrar les trobades. És un espai proper a Barcelona, a menys de 30Km, ben comunicat amb transport públic directe, amb força espai per plantar tendes i poder fer debats i tallers.

També tenim confirmada la assistència d’un membre del col·lectiu Willful Disobedience, per animar el debat sobre “una visió no primitivista de l’anticivilització”. Els tallers pràctics també es van confirmant, sobretot al voltant d’habilitats (preparació de pa, reconeixement de plantes útils, alguns temes físics, fer foc sense llumins...), però també d’informació (de moment nanotecnologia). Restem oberts a propostes de temes de debat i de tallers de tota mena.

El lloc en concret el farem públic cap a mitjans d’agost, però podeu anar preparant el viatge a Barcelona ...

Hi ha un col·lectiu que prepararà menjar vegetarià, el preu girarà sobre el 6 euros per dia (2 esmorzar, 2 dinar i 2 sopar). Per qui no desitgi utilitzar aquesta opció, s’habilitarà un lloc on es pugui cuinar menjar propi.

Caldrà portar sac de dormir, tenda, plat, coberts i got.

Hem preparat un blog amb tota la informació sobre les trobades, en diversos idiomes, l’adreça és http://anticiv.blogspot.com/. Per més informació escriure a luddites@nodo50.org.

S’agrairà la traducció a qualsevol altra idioma i la difusió de la convocatòria per els mitjans a l’abast.

####################

5.-SEGUNDA CONVOCATÓRIA
ENCONTROS ANTICIVILIZAÇÃO 2007 - 8, 9, 10 e 11 de Setembro

Encontrámos um bom lugar para celebrar os encontros. É um espaço próximo de Barcelona, a menos de 30 Kms, bem comunicado com transporte público directo, com bastante espaço para montar tendas e poder fazer os debates e as actividades.

Também temos confirmada a assistência de um membro do colectivo Willful Disobedience, para animar o debate sobre “uma visão não primitivista da anticivilização”. As actividades prácticas também se vão confirmando, sobretudo à volta de habilidades (preparação de pão, reconhecimento de plantas úteis, alguns temas físicos, fazer fogo sem fósforos...), mas também de informação (de momento nanotecnologia). Estamos abertos a propostas de temas para debate e actividades de todo o tipo.

O sítio em concreto, torná-lo-emos público a meados de Agosto, mas podem ir preparando a viagem a Barcelona...

Há um colectivo que se encarregará de preparar comida vegetariana, o preço andará à volta dos 6 euros por día (2 pequeno almoço, 2 almoço e 2 jantar). Para quem não deseje usar esta opção, habilitar-se-á um local onde se possa cozinhar a própria comida.

É necessário trazer saco-cama, tenda, prato, talheres e copo....

Preparámos um blog com toda a informação sobre os encontros em diversos idiomas, a direcção é: http://anticiv.blogspot.com/ . Para mais informação escrever a luddites@nodo50.org.

Se agradecerá a tradução a qualquer outra língua e a difusão da convocatória por todos os meios ao alcance.

####################

6.-INCONTRI ANTICIVILIZZAZIONE 8-11 Settembre Abbiamo trovato un buon posto per lo svolgimento degli incontri. E uno spazio vicino a Barcelona,a meno di 30 km,ben servito da transporto publico e sufficentemente grande per montare le tende,organizzare i dibattiti e i laboratori. Un membro di "Willful Disobedience"ha confermato la sua partecipazione con dibattito"Una visionenon primitivista dell´anticivilizzazione".Si stanno organizzando anche i laboratori sopratutto su temi pratici(come preparare il pane,riconoscere le piante utili,accendere un fuoco senza fiammiferi...)ma anche di informazione(per il momento sulla nanotecnologia).Siamo comunque apert a qualsiasi proposta che arrivisu possibilidibattiti e laboratori.Il luogo in concreto sara reso pubblico a meta di agosto,ma potete gia cominciare a preparare il viaggio. Un collectivo si incaricherá di cucinare vegetariano,il prezzo sara6 euro al giorno.Per chi preferisce non usare questa opzione sará accestito uno spazio cucina. É necessario portarsi sacco a pelo, tenda, piatti, posate, ecc. Il blog con tutta la informazione sugli incontri é in varie lingue al sitio http.:/anticiv.blogspot.com. Per altre info scrivere a https://correo.nodo50.org/correoweb/src/compose.php?send_to=luddites%40nodo50.org. Sono benvenute le traduzioni in cualsiasi altra lingua e la diffusione Della convocatoria a tutti i mezzi disponibili d´informazio.
############

7.-TOINEN KUTSUSIVILISAATIONVASTAINEN TAPAAMINEN 8.-11. SYYSKUUTA 2007 Olemme löytäneet upean paikan tapaamiselle. Se on hyvin lähellä Barcelonaa, alle 30km päässä, ja sinne pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla. Leiriytymiselle, työryhmille ja keskusteluille onrunsaasti tilaa. Yksi henkilö Willful Disobediencestä on vahvistanut olevansa tulossatapaamiseen, ja hän alustaa keskustelun ”ei-primitivistisestä näkemyksestä sivilisaation vastustukseen” (non-primitivist vision of anticivilization).Muitakin työryhmiä on varmistunut, etenkin käytännön taitoja käsitteleviä (leivän tekeminen, tietoa hyödyllisistä kasveista, tulenteko ilman tulitikkuja jne.), mutta myös informatiivisia (tähän mennessänanoteknologia). Otamme mielellämme vastaan kaikenlaisia ehdotuksia keskusteluista ja työryhmistä. Tapaamisen täsmällinen paikka julkistetaan elokuun puolivälissä, mutta matkaa Barcelonaan voi ryhtyä jo valmistelemaan... Kollektiivi tekee kasvisruokaa. Hinta tulee olemaan noin 6 euroa päivältä (2e aamiainen, 2e lounas ja 2e päivällinen). Niille jotka kokkaavat mieluummin itse on varattu siihen mahdollisuus. Mukaan on syytä ottaa oma teltta, makuupussi ja omat kupit ja lautaset... Olemme avanneet blogin josta löytyvät kaikki tapaamista koskevat tiedot eri kielillä: http://anticiv.blogspot.com/ Lisätietoja voi kysellä osoitteesta: luddites [at] nodo50 [dot] org Olisimme iloisia tämän kutsun levittämisestä ja kääntämisestä uusille kielille.

#######
8.- Swedish
Fick ett mail från http://fimbulvinter.blogsome.com/wp-admin/luddites@nodo50.org som jag har fritt översatt till svenska:
Ungefär 30 km utanför Barcelona, Spanien kommer det att vara en anti-civ gathering i september 8-11 - 07. Det kommer att vara enkelt att ta sig dit med buss eller dyl (public transportation).
Det kommer att finnas plats för att campa, workshops och debatter. En person från Willful Disobedience kommer att hålla i en debatt angående "en icke-primitivistisk anti-civ vision". Det kommer även att vara workshops om olika färdigheter (hur man gör bröd, vetskap om användbara växter, göra upp eld utan tändstickor och även annan info (nanoteknologi). Dom är även öppna för förslag angående diskutioner och workshops.
I mitten av augusti kommer det exakta adressen att annonseras men man kan redan nu planera för resan till Barcelona.
Ett kollektiv kommer att laga vegetarisk mat. Priset kommer att vara 6 euro per dag (2 euro för frukost, 2 för lunch och 2 för middag). För dom som vill laga mat själva finns det möjlighet till det.
Du bör ta med dig ett tält, sovsäck och dina egna koppar och tallrikar.
Det finns en blog med info angående denna Gathering på olika språk anticiv.blogspot.comFör mer information skriv till http://fimbulvinter.blogsome.com/wp-admin/luddites@nodo50.org

sábado, 12 de mayo de 2007

PRIMER LLAMAMIENTO1.-CATALÀ.

2.-ENGLISH

3.-FRANCAISE

4.-CASTELLANO

5.-PORTUGUESE

1.-TROBADES ANTICIVILITZACIÓ 2007.

Desprès de l’èxit de l’any passat a Tavertet, de nou convoquem la trobada anticivilització, enguany serà els dies 8, 9, 10 i 11 de setembre, en algun lloc que es concretarà més endavant. Tenim diverses opcions en llocs, agradables, amb aigua i bon paisatge.

Hi haurà lloc per acampar i espais per trobar-se. Igual que a les trobades anteriors es cuinarà menjar vegetarià (d’opció vegana) però aquesta vegada s’habilitarà un espai per que, qui vulgui, pugui cuinar-se el seu propi menjar, sol o en grup.

Aquest any volem parlar de diferents temes: enfocament no primitivista de l’anarquia anticivilització, un futur autoritari post-civilització industrial? .....

Durant els dies de les trobades volem que es facin tota mena de debats i de tallers pràctics, qualsevol proposta serà benvinguda. Ens podeu contactar a la següent adreça de correus: luddites (AT) nodo50 (POINT) org

Agrairem que dongueu la máxima difussió a la convocatoria: revistes, fanzines, radios... boca/orella....

2.-GATHERING ANTICIVILIZATION 2007

After the success of the last gathering in Tavertet, we are calling for a new one this year. It will take place the 8, 9, 10 and 11 of September.

The place is not decided yet. There are different options, all of them in nice spaces, with water and beautiful surroundings. We still have to decide about it.

But be sure that there will be place to camp and for groups to meet and carry out all the discussions.

We offer the food, vegan food, but this time there will be also a space for preparing your own food if case that somebody -or a group- takes this option.

This year we are thinking about different issues we could discuss: the point of view non-primitivist of anarchy anticivilization, what about an authoritarian future after the post-industrial collapse?, …

As always, the gathering is open and we are hoping for any ideas you have for the debates and the practical workshops.

So, you can contact with us in: luddites (AT) nodo50 (POINT) org

And we want this message to be spread in magazines, fanzines, radios, and any mean you can think of.

Thanks for all your help!

3.-Rencontre Anti-Civilisation 2007
Après la rencontre de l’année passée à Tavertet, nous convoquons à nouveau une rencontre cette année, qui se déroulera lors du 8, 9, 10 et 11 septembre, à un lieu qui sera dévoilé plus tard. Nous avons diverses options de beaux lieux où se rencontrer, avec accès à l’eau et de jolis paysages.
Il est sûr d’y avoir un lieu pour camper et des espaces pour se regrouper. Tout comme les années précédentes, nous allons offrir une bouffe végétalienne, mais cette fois-ci, il y aura aussi un espace pour que les gens puissent cuisiner leur propre bouffe, seul-e-s ou en groupe.
Cette année, nous aimerions parler sur différents thèmes : un regard non primitiviste de l’anarchie anti-civilisation, un futur autoritaire suite à la chute post-industriel?, etc…
Nous aimerions que tous ceux et celles qui ont des idées, des propositions de débats et d’ateliers pratiques nous les envoient, vous êtes les bienvenues à nous les envoyer.
Vous pouvez contacter luddites[at]nodo50[point]org
Vous pouvez aussi diffuser ce message sur les différents médias, magazines, zines, radios, site web et autres… et évidement, le bouche à oreille.

4.-ENCUENTROS ANTICIVILIZACION 2007.

Después del éxito del año pasado en Tavertet, de nuevo convocamos los encuentros anticivilización de este año, que serán los días 8, 9, 10 y 11 de setiembre, en algún lugar que concretaremos más adelante. Tenemos diversas opciones en lugares agradables, con agua y buen paisaje.

Habrá sitio para acampar y espacios para el encuentro. Igual que en las anteriores facilitaremos comida vegetariana, pero esta vez habilitaremos un espacio para que, quien lo desee pueda cocinar su propia comida, solos o en grupo.

Este año queremos hablar sobre temas diversos: enfoques no primitivistas de la anarquia anticivilización, ¿un futuro autoritario tras el colapso post-industrial?...

Queremos que todos aquellos que tengan ideas, propuestas de debates y de talleres prácticos nos lo comuniquen, cualquier propuesta será bienvenida.

Nos podeis contactar en luddites (AT) nodo50 (POINT) org.

Agradeceremos la difusión de este mensaje en todos los medios a vuestro alcance: revistas, fanzines, radios... y naturalmente el boca/oreja.

5.-Portuguese:

ENCONTROS ANTICIVILIZAÇÃO 2007

Depois do êxito do ano passado em Tavertet, de novo convocamos os encontros

anticivilização deste ano, que serão nos dias 8,9,10 e 11 de setembro, em algum

lugar que concretaremos mais adiante. Temos diversas opções em lugares agradáveis,

com água e boa paisagem.

Haverá sítio para acampar e espaços para o encontro. Igualmente dos anteriores,

facilitaremos comida vegetariana, mas desta vez facilitaremos um espaço para

grupos que desejem cozinhar sua própria comida.

Este ano queremos falar sobre diversos temas:

- enfoques nos primitivistas da anarquia anticivilização;

- Um futuro autoritário trás o colapso pós-industrial?;

- entre outros.

Queremos que todxs aquelxs que tenham idéias, propostas de debates e oficinas

práticas que nos comuniquem, qualquer proposta será bem vinda.

Pode nos contatar em: luddites (AT) nodo50 (POINT) org

Agradecemos a difusão desta mensagem em todos os meios a seu alcance: revistas,

fanzines, radios… e naturalmente, boca-a-boca